• DI ĐỘNG

DI ĐỘNG

GÓI CƯỚC DI ĐỘNG VIETTEL

Gói cước di động viettel 4G/Combo khuyến mại khủng dành cho sim di động mới kích hoạt hoặc thuê bao thuộc danh sách mời của nhà mạng

Tên gói Cước phí trọn gói/tháng  Miễn phí trọn gói
V120
» Đăng kí       Chi tiết
120.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 50p ngoại mạng + 2GB tốc độ cao/ngày
ST150
» Đăng kí   –    Chi tiết
150.000đ/30 ngày 3GB tốc độ cao/ngày + Miễn phí lưu trữ 25GB trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên Viettel TV
ST120
» Đăng kí   –    Chi tiết
120.000đ/30 ngày 2GB tốc độ cao/ngày + Miễn phí lưu trữ 25GB trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên Viettel TV
ST90K
» Đăng kí   –    Chi tiết
90.000đ/30 ngày 1GB tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
ST70K
» Đăng kí   –    Chi tiết
70.000đ/30 ngày 500MB tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
V200C
» Đăng kí   –    Chi tiết
200.000đ/7 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 100p ngoại mạng + 2GB tốc độ cao/ngày + Miễn phí lưu trữ 25GB trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên Viettel TV
V150C
» Đăng kí   –    Chi tiết
150.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 50p ngoại mạng + 1,5GB tốc độ cao/ngày + Miễn phí lưu trữ 25GB trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên Viettel TV
VC120
» Đăng kí   –    Chi tiết
120.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 50p ngoại mạng + 1GB tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
V90C
» Đăng kí   –    Chi tiết
90.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 20p ngoại mạng + 500MBtốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
V70C
» Đăng kí   –    Chi tiết
70.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p + 300MB tốc độ cao/ngày
V50C
» Đăng kí   –    Chi tiết
50.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p + 2GB tốc độ cao
V200K
» Đăng kí   –    Chi tiết
200.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 200p ngoại mạng + 2GB tốc độ cao/ngày
V150X

» Đăng kí   –    Chi tiết

150.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 100p ngoại mạng + 1,5GB tốc độ cao/ngày
V120X
» Đăng kí   –    Chi tiết
120.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 50p ngoại mạng + 1GB tốc độ cao/ngày
V90X
» Đăng kí   –    Chi tiết
90.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 20p ngoại mạng + 1GB tốc độ cao/ngày
V70K
» Đăng kí   –    Chi tiết
70.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p + 500MB tốc độ cao/ngày
ST200
» Đăng kí   –    Chi tiết
200.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 100p ngoại mạng + 2GB tốc độ cao/ngày
ST150
» Đăng kí   –    Chi tiết
150.000đ/28 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 28GB tốc độ cao
ST120U
» Đăng kí   –    Chi tiết
120.000đ/28 ngày 1GB tốc độ cao/ngày
EST120
» Đăng kí   –    Chi tiết
120.000đ/28 ngày 28GB tốc độ cao + Miễn phí Data khi chơi và xem livestream game trên Liên Quân Mobile
ST120
» Đăng kí   –    Chi tiết
120.000đ/28 ngày 28GB tốc độ cao
ST90
» Đăng kí   –    Chi tiết
90.000đ/30 ngày 1GB tốc độ cao/ngày
ST70
» Đăng kí   –    Chi tiết
70.000đ/30 ngày 1GB tốc độ cao/ngày
F190
» Đăng kí   –    Chi tiết
190.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p + 100p ngoại mạng + 9GB tốc độ cao
F140
» Đăng kí   –    Chi tiết
140.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p + 60p ngoại mạng + 8GB tốc độ cao
F120U
» Đăng kí   –    Chi tiết
120.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p + 40p ngoại mạng + 7GB tốc độ cao
F120
» Đăng kí   –    Chi tiết
120.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p + 40p ngoại mạng + 7GB tốc độ cao
F90U
» Đăng kí   –    Chi tiết
90.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p + 15p ngoại mạng + 250SMSnội mạng + 5GB tốc độ cao
F90
» Đăng kí   –    Chi tiết
90.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p + 15p ngoại mạng + 250SMSnội mạng + 5GB tốc độ cao
F70
» Đăng kí   –    Chi tiết
70.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p + 20p ngoại mạng + 3GB tốc độ cao
HI90
» Đăng kí   –    Chi tiết
90.000đ/30 ngày 100p nội mạng + 100pngoại mạng + 30SMS nội mạng + 3GB tốc độ cao
XL100
» Đăng kí   –    Chi tiết
100.000đ/30 ngày 10GB tốc độ cao
XL90U
» Đăng kí   –    Chi tiết
90.000đ/30 ngày 9GB tốc độ cao
XL90
» Đăng kí   –    Chi tiết
90.000đ/30 ngày 9GB tốc độ cao
XL50
» Đăng kí   –    Chi tiết
50.000đ/30 ngày 5GB tốc độ cao
ECOD50
» Đăng kí   –    Chi tiết
50.000đ/30 ngày 3GB tốc độ cao
V90K
» Đăng kí   –    Chi tiết
90.000đ/30 ngày 300p nội mạng + 1GB tốc độ cao
V70K
» Đăng kí   –    Chi tiết
70.000đ/30 ngày 250p nội mạng + 400MB tốc độ cao
V50S
» Đăng kí   –    Chi tiết
50.000đ/30 ngày 200p nội mạng + 300MB tốc độ cao
V50K
» Đăng kí   –    Chi tiết
50.000đ/7 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 7GB tốc độ cao
V30X
» Đăng kí   –    Chi tiết
30.000đ/7 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p + 500MB tốc độ cao/ngày
F30
» Đăng kí   –    Chi tiết
30.000đ/7 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p + 3GBtốc độ cao
ST30K
» Đăng kí   –    Chi tiết
30.000đ/7 ngày 7GBtốc độ cao
EST30
» Đăng kí   –    Chi tiết
30.000đ/7 ngày 7GBtốc độ cao + Miễn phí Data khi chơi và xem livestream game trên Liên Quân Mobile

Gói cước di động viettel nội mạng khuyến mại khủng dành cho sim di động mới kích hoạt hoặc thuê bao danh sách thuộc khách mời của nhà mạng

Tên gói Cước phí trọn gói/tháng  Miễn phí trọn gói
MP30X
» Đăng kí   –    Chi tiết
30.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p
MP50X
» Đăng kí   –    Chi tiết
30.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p
MP70X
» Đăng kí   –    Chi tiết
70.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p
MP90X
» Đăng kí   –    Chi tiết
90.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p
MP120X
» Đăng kí   –    Chi tiết
120.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p
MP30K
» Đăng kí   –    Chi tiết
30.000đ/7 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10p
MP30
» Đăng kí   –    Chi tiết
30.000đ/30 ngày 300p nội mạng
MP50
» Đăng kí   –    Chi tiết
50.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p
MP70
» Đăng kí   –    Chi tiết
70.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p
MP90
» Đăng kí   –    Chi tiết
90.000đ/30 ngày Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20p
DK50
» Đăng kí   –    Chi tiết
50.000đ/30 ngày 500p nội mạng
DK30
» Đăng kí   –    Chi tiết
30.000đ/30 ngày 300p nội mạng
T100
» Đăng kí   –    Chi tiết
100.000đ/30 ngày 500p nội mạng + 50p ngoại mạng
T80K
» Đăng kí   –    Chi tiết
80.000đ/30 ngày 500p nội mạng + 250SMS nội mạng
T70K
» Đăng kí   –    Chi tiết
70.000đ/30 ngày 500p nội mạng + 150SMS nội mạng
T50K
» Đăng kí   –    Chi tiết
50.000đ/30 ngày 200p nội mạng + 100SMS nội mạng
KM300V
» Đăng kí   –    Chi tiết
300.000đ/30 ngày 1.800p nội mạng + 400SMS nội mạng
KM250V
» Đăng kí   –    Chi tiết
250.000đ/30 ngày 1.500p nội mạng + 400SMS nội mạng
KM200V
» Đăng kí   –    Chi tiết
200.000đ/30 ngày 1.200p nội mạng + 350SMS nội mạng
KM150V
» Đăng kí   –    Chi tiết
150.000đ/30 ngày 850p nội mạng + 300SMS nội mạng
KM120V
» Đăng kí   –    Chi tiết
120.000đ/30 ngày 650p nội mạng + 250SMS nội mạng
KM100V
» Đăng kí   –    Chi tiết
100.000đ/30 ngày 500p cả nội mạng và ngoại mạng
KM70S
» Đăng kí   –    Chi tiết
70.000đ/30 ngày 300p nội mạng
KM50S
» Đăng kí   –    Chi tiết
50.000đ/30 ngày 300p nội mạng
KM30S
» Đăng kí   –    Chi tiết
30.000đ/30 ngày 100p nội mạng
KM119
» Đăng kí   –    Chi tiết
119.000đ/30 ngày 750p nội mạng

 

KM99
» Đăng kí   –    Chi tiết
99.000đ/30 ngày 500p nội mạng

 

KM69
» Đăng kí   –    Chi tiết
69.000đ/30 ngày 350p nội mạng
KM49
» Đăng kí   –    Chi tiết
49.000đ/30 ngày 200p nội mạng
KM29
» Đăng kí   –    Chi tiết
29.000đ/30 ngày 100p nội mạng

Gói cước di động viettel 4G thông thường dành cho sim Dcom

Tên gói Cước phí trọn gói/tháng  Miễn phí trọn gói
D900
» Đăng kí   –    Chi tiết
900.000đ/12 tháng 84GB tốc độ cao
D500U
» Đăng kí   –    Chi tiết
600.000đ/6 tháng 48GB tốc độ cao
D500
» Đăng kí   –    Chi tiết
500.000đ/12 tháng 48GB tốc độ cao
D300K
» Đăng kí   –    Chi tiết
300.000đ/6 tháng 45GB tốc độ cao
D200
» Đăng kí   –    Chi tiết
200.000đ/30 ngày 20GB tốc độ cao
D120
» Đăng kí   –    Chi tiết
120.000đ/30 ngày 12GB tốc độ cao
D90
» Đăng kí   –    Chi tiết
90.000đ/30 ngày 10GB tốc độ cao
D70
» Đăng kí   –    Chi tiết
70.000đ/30 ngày 7GB tốc độ cao
D50
» Đăng kí   –    Chi tiết
50.000đ/30 ngày 3,5GB tốc độ cao

Gói cước di động viettel 4G thông thường dành cho sim di động

Tên gói Cước phí trọn gói/tháng  Miễn phí trọn gói
UMAX300
» Đăng kí   –    Chi tiết
300.000đ/30 ngày 30GB tốc độ cao
MIMAX200
» Đăng kí   –    Chi tiết
200.000đ/30 ngày 15GB tốc độ cao< 10p
MIMAX125
» Đăng kí   –    Chi tiết
125.000đ/30 ngày 8GB tốc độ cao
MIMAX90
» Đăng kí   –    Chi tiết
90.000đ/30 ngày 5GB tốc độ cao
MIMAX70
» Đăng kí   –    Chi tiết
70.000đ/30 ngày 3GB tốc độ caop

Quý khách chọn cho mình 1 Gói cước di động viettel phù hợp rồi đăng ký, nếu đăng ký không thành công (sẽ không bị trừ tiền trong tài khoản) thì quý khách hãy thử đăng ký lại với gói cước khác.

Liên hệ tư vấn: 0366.097.097goi-cuoc-di-dong-viettel

0868618663
0366097097