• DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

Báo giá dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel Sinvoice

Gói cước Hóa đơn điện tử bán kèm Số lượng hóa đơn Nguyên giá gói hóa đơn chưa VAT
DT300
» Đăng kí   –    Chi tiết
300 326.700
DT500
» Đăng kí   –    Chi tiết
500 451.000
DT1.000
» Đăng kí   –    Chi tiết
1.000 704.000
DT2.000
» Đăng kí   –    Chi tiết
2.000 1.056.000
DT3.000
» Đăng kí   –    Chi tiết
3.000 1.485.000
DT5.000
» Đăng kí   –    Chi tiết
5.000 2.255.000
DT7.000
» Đăng kí   –    Chi tiết
7.000 3,003,000
DT10.000
» Đăng kí   –    Chi tiết
10.000 3,740,000
DT20.000
» Đăng kí   –    Chi tiết
20.000 6,380,000
DT-max
» Đăng kí   –    Chi tiết
1.000.000 319,000,000
 Giá cước trên chưa bao gồm 10% VAT.

Bảng giá đăng ký mới và gia hạn chữ ký số Viettel

Bảng báo giá đăng ký mới chữ ký số Viettel 

(Đã bao gồm 10% VAT)

  Gói cước 1 năm 2 năm 3 năm
  Giá chứng thư số 1.276.000 VNĐ 2.191.000 VNĐ 3.109.000 VNĐ
  Giá thiết bị 550.000 VNĐ 550.000 VNĐ Miễn phí
  Tổng giá bán 1.826.000 VNĐ 2.741.000 VNĐ 3.109.000 VNĐ
Liên hệ tư vấn: 0366.097.097

Bảng báo giá gia hạn chữ ký số Viettel 

(Đã bao gồm 10% VAT)

 Gói cước 1  năm 2 năm 3 năm
Tổng giá bán 1.276.000 VNĐ 2.191.000 VNĐ 2.909.000 VNĐ

Lưu ý: Quý khách đăng ký gia hạn chữ ký số Viettel gói 1 năm và 2 năm cần USP Token cũ đang sử dụng, quý khách đăng ký gói 3 năm được miễn phí USP Token. Liên hệ tư vấn: 0366.097.097

 

0868618663
0366097097